Μενού

Διοικητικό Συμβούλιο


Ο ΑΕΣ Νηλέα διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μελών του Συνεταιρισμού κάθε 3 χρόνια. Η Γενική Συνέλευση αποτελεί και το ανώτατο όργανο διοίκησης του Συνεταιρισμού.

Ο Συνεταιρισμός συνεργάζεται σταθερά με εξωτερικό λογιστήριο το οποίο αναλαμβάνει τον έλεγχο και την πιστοποίηση των οικονομικών στοιχείων.

Ο ΑΕΣ Νηλέα είναι εγγεγραμμένος στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΜΑΣ) με αριθ. Μητρώου 1005029.

Με βάσει τις τελευταίες εκλογές του συνεταιρισμού (υπ’ Αριθ. 38/31.10.2021 αρχαιρεσίες Γενικής Συνέλευσης και της υπ΄ αριθ. 1/2.11.2021 κατανομής αξιωμάτων) το Δ.Σ απαρτίζεται από τους:

– Πρόεδρος: Κόκκινος Γεώργιος
– Aντιπρόεδρος: Σουρέλης Ιωάννης
– Γραμματέας: Μπαχούμας Γεώργιος
– Ταμίας: Μαθιός Φώτιος
– Σύμβουλος: Πουλόπουλος Ιωάννης


Στοιχεία επικοινωνίας

Διεύθυνση
Αγίου Δημητρίου 26, Χώρα Μεσσηνίας, ΤΚ 24600

Τηλέφωνο
27630-31023

Email
opnileas@yahoo.gr

© 2022 Ο.Π ΝΗΛΕΑΣ