Μενού

Εγκαταστάσεις


Ο ΑΕΣ Νηλέας διαθέτει μισθωμένο χώρο αποθήκευσης και τυποποίησης ελαιολάδου. Ο χώρος χρησιμοποιείται υπό το καθεστώς μακροχρόνιας μίσθωσης και ανάλογης συμβολαιογραφικής πράξης.

Οι εγκαταστάσεις βρίσκονται σε ένα βιομηχανικό συγκρότημα οικοπέδου 500 τμ εκ των οποίων τα 330τμ αποτελούν τις κτηριακές εγκαταστάσεις, στη Χώρα Τριφυλίας που διαθέτει χώρο δεξαμενισμού ελαιολάδου, χώρο τυποποίησης και χώρο γραφείων.

Διαθέτει μία βασική γραμμή τυποποίησης μικρής δυναμικότητας 400-500 κιλών/h. Ο όγκος ετήσιου τυποποιημένου προϊόντος κυμαίνεται σε περίπου 5-10 τόνους. Η δεξαμενική ικανότητα του συνεταιρισμού ανέρχεται σε περίπου 170.000 λίτρων ελαιολάδου. Υπάρχουν δώδεκα (12) ανοξείδωτες δεξαμενές με τις εξής χωρητικότητες:

• Tρεις δεξαμενές των 26.500 λίτρων
• Τέσσερις δεξαμενές των 18.000 λίτρων
• Μια δεξαμενή των 2.000 λίτρων
• Μια δεξαμενή των 3.000 λίτρων
• Τρείς δεξαμενές των 5.000 λίτρων


Στοιχεία επικοινωνίας

Διεύθυνση
Αγίου Δημητρίου 26, Χώρα Μεσσηνίας, ΤΚ 24600

Τηλέφωνο
27630-31023

Email
opnileas@yahoo.gr

© 2022 Ο.Π ΝΗΛΕΑΣ