Μενού

Πρόγραμμα Εργασίας 2021-2022


Το Πρόγραμμα Εργασίας της Ο.Ε.Φ. AΕΣ Νηλέα για τη χρονική περίοδο 2021-2022 βασίζεται στους Κανονισμούς (ΕΕ) 611/2014 & 615/2014 της Επιτροπής, σχετικά με τις Οργανώσεις Ελαιουργικών Φορέων, τα οικεία προγράμματα εργασίας και τη χρηματοδότησή τους. Περιλαμβάνει μια σειρά δράσεων οι οποίες αποτελούν ένα σχέδιο εστιασμένο στις ανάγκες και τον εκσυγχρονισμό της ελαιοκομίας που αντιμετωπίζει η περιοχή. Αναλυτικά οι δραστηριότητες είναι οι παρακάτω:

Β. ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΑΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
Bii.1 Ορθές πρακτικές φυτοπροστασίας σημαντικών τοπικών εχθρών / ασθενειών με ήπια μέσα
Biii.1 Εποχιακή παρατήρηση της εξέλιξης του δάκου και αξιολόγηση κινδύνου με χρήση δεδομένων ακριβείας
Biv.1 Εφαρμογή και πιστοποίηση ολοκληρωμένης διαχείρισης στην καλλιέργεια της ελιάς σύμφωνα με τα πρότυπα Αgro 2.1_2.2-3

Γ. ΤΟΜΕΑΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΛΑΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΣΩ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ
Γiii.1 Μοντέλα διαχείρισης ελαιώνων – Πρακτικές επίδειξης νέων τεχνικών ελαιοκαλλιέργειας
Γiii.2 Αειφόρος διαχείριση ελαιόκλαδων στο χωράφι

Δ. ΤΟΜΕΑΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΕΛΙΑΣ
Δi.1 Προμήθεια εξοπλισμού για την βελτίωση των συνθηκών καλλιέργειας, συγκομιδής του ελαιοκάρπου

Ε. ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΕΛΙΩΝ
Ei.1 Ανάπτυξη, εφαρμογή και πιστοποίηση συστήματος ιχνηλασιμότητας στο τυποποιητήριο της ΟΕΦ ΑΣ Νηλέας
Eiii.3 Παρακολούθηση της ποιότητας του ελαιολάδου που παράγεται από την ΟΕΦ ΑΣ Νηλέας

ΣΤ. ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΟΕΦ
Στi.1 Διάδοση πληροφοριών σχετικά με τις δραστηριότητες του προγράμματος
Στii.2 Αναβάθμιση δικτυακού τόπου για την διάδοση πληροφορικών σχετικά με τις δραστηριότητες του προγράμματος


Στοιχεία επικοινωνίας

Διεύθυνση
Αγίου Δημητρίου 26, Χώρα Μεσσηνίας, ΤΚ 24600

Τηλέφωνο
27630-31023

Email
opnileas@yahoo.gr

© 2022 Ο.Π ΝΗΛΕΑΣ